Заглавие :
 
Вид :
Интерпретативни документи
Тип :
Статия
Селектирана част :
The Crisis and Eurosceptism in Central and Eastern Europe
Произход :
Centre international de formation européenne автор: László Flamm
Място на откритие :
https://www.cairn.info
Година :
2012
Индекс :
сс63
Страници :
18
Описание :