Заглавие :
Modernity and Tradition: European and National in Bulgaria
Вид :
Интерпретативни документи
Тип :
Книга
Селектирана част :
 
Произход :
International Center for Minority Studies
and Intercultural Relations (IMIR)
Място на откритие :
http://www.seedresearchlibrary.com/projects/171/171-131811-modernity_and_tradition-1.pdf
Година :
2012
Индекс :
CC70
Страници :
 
Описание :
След присъединяване