Заглавие :
Preying on the state: The transformation of Bulgaria after 1989
Вид :
Интерпретативни документи
Тип :
Книга
Селектирана част :
part II
Произход :
Автор: Венелин Ганев
Място на откритие :
Личен архив на проф. Г. Димитров
Година :
2007
Индекс :
CC141
Страници :
222
Описание :
След присъединяване