Заглавие :
Протокол № 43 от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно утвърждаване на единна план-сметка за финансово осигуряване на Третата министерска конференция "Околна среда за Европа"; Проект на решение за предложение до Народното събрание за даване на съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи договор за заем с Европейската инвестиционна банка /проект "Транзитни пътища II."/. /Съгласувано с подпис на 17 юли 1995 г. в съответствие с чл.37, ал.2 от Правилника за структурата и организацията на работа на Министерския съвет и на неговата администрация/)
Вид :
Български документи
Тип :
Протокол
Селектирана част :
 
Произход :
Министерски съвет
Място на откритие :
Министерски съвет
Година :
1995
Индекс :
B138
Страници :
7
Файл :
Описание :
Предприсъединителна подготовка