Заглавие :
Протокол № 32 от заседанието на Министерски съвет (Проект на Решение за упълномощаване министъра на транспорта да подпише Меморандум за разбирателство между Европейската комисия и правителството на Република България по ФАР - програма за улесняване на транзита; Проект на Решение за кредитирането на проект за създаване на пазари на производителите и тържища за пресни плодове , заленчуци и цветя в България от Европейската банка за възстановяване и развитие; Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Договора към Европейската енергийна харта и Протокола за енергоефективност и свързаните с нея природозащитни аспекти; Проект на Решение за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейскоо споразумение за отваряне на програмите на Европейския съюз за Република България; Проект на Решение за утвърждаване състава на българската делегация за участие в Конференцията по обединяване на екологичните стратегии и политики с икономически реформи в новите независими държави и Централна Европа /Хелзинки, Финландия, 31 май - 2 юни 1996 г./)
Вид :
Български документи
Тип :
Протокол
Селектирана част :
 
Произход :
Министерски съвет
Място на откритие :
Министерски съвет
Година :
1996
Индекс :
B209
Страници :
18
Файл :
Описание :
Предприсъединителна подготовка