Заглавие :
Протокол № 59 от заседанието на Министерски съвет (Предложение за назначаване на нов алтернативен управител за Република България в Световната банка и в Европейската банка за възстановяване и развитие; Доклад относно изменение на Протокол № 4 към Европейското споразумение за асоцииране.)
Вид :
Български документи
Тип :
Протокол
Селектирана част :
 
Произход :
Министерски съвет
Място на откритие :
Министерски съвет
Година :
1996
Индекс :
B220
Страници :
9
Описание :
Предприсъединителна подготовка