Заглавие :
Протокол №57 от заседанието на Министерски съвет (Доклад относно усъвършенстване на националния механизъм за координация по програмата ФАР; Проекти на решение за изменение на технически и финансови условия за Заемното споразумение от 11 юни 1992г. между Европейската банка за възстановяване и развитие и Република България за изпълнение на проект "Марица - изток 2 - бл.8" и за упълномощаване министъра на финансите и председателя на Управителния съвет на Националната електрическа компания за водене на преговори за удължаване на правото на заемополучателя да тегли от заема по Споразумението за кредитиране от Европейската банка за възстановяване и развитие; Доклад относно одобряване проект на Рамково споразумение между Република България и Европейската инвестиционна банка.)
Вид :
Български документи
Тип :
Протокол
Селектирана част :
 
Произход :
Министерски съвет
Място на откритие :
Министерски съвет
Година :
1997
Индекс :
B259
Страници :
7
Описание :
Предприсъединителна подготовка