Авангардно, технологично, прозрачно – Председателството, но Естонското

Д-р Линка Тонева

1 юли 2017

Старата градска електрическа централа на Талин. Не, няма грешка. Това е официалното място на провеждане на срещите на високо равнище в Талин в рамките на Естонското председателство. В сградата за последно се е произвеждало електричество през 1979-та година, а оттогава – запазена до голяма степен в оригиналния си вид – се използва като пространство за култура, в което са снимани филми на Тарковски, а днес се помещава Талинският креативен хъб – пространство за култура, изкуство и дебати.

Няма съмнение, Естония се е подготвяла целенасочено и възнамерява да покаже на Европа своето свръх-модерно, авангардно лице. Историческият символизъм без съмнение играе решаваща роля – в периода 2017-2020 година Естония отбелязва 100-годишнината от своята независимост и погледът назад към историята на страната и постигнатото през изминалия век е обясним. Показателно е обаче, че този поглед към историята е всъщност поглед към бъдещето – фокусът на честванията „Естония 100“ са децата и младежта.

Изцяло с поглед към бъдещето на Европа и света е планирано и Естонското председателство на Съвета на ЕС. Основна задача в работата на Естония в рамките на 6-месечния мандат ще бъдат технологиите, иновациите и цифровият дневен ред на ЕС. Този фокус не е изненада. Естония е водач сред страните-членки в сферата на електронното управление и електронните услуги. Страната отдавна определя себе си като цифрово общество, а правителствената програма е-Естония предлага цялостно цифрово управление за естонските граждани и онези, които искат да правят бизнес в страната – изборно участие от удобството на домашното ви кресло, попълване на годишната данъчна декларация за няколко минути, подписване на договори от всяка точка на света през мобилния ви телефон и още много…Естония е и първата страна в ЕС, която предлага цифрово естонско гражданство. Това съвсем не е патриотарско начинание или виртуално забавление от типа „Second Life”, а съвсем реална възможност срещу такса от 100 евро за всяко физическо или юридическо лице, включително и чуждестранни такива, да правят бизнес в Естония, да подписват документи електронно, да ползват публичните услуги в страната. Нещо повече, Естония си поставя за цел Естонското председателство да помогне за увеличаване на броя на естонските електронни граждани, така както други страни-председателки са рекламирали туристическата си индустрия, например. Цифровата икономика и цифровите услуги са бъдещето на Европа, ако икономиката на Стария континент иска да бъде иновативна и конкурентоспособна, и Естония е твърдо решена да работи за развитието на тези приоритети. Лидерството на страната в цифровата сфера е толкова голямо, че неотдавна един правителствен служител беше споделил пред списание WIRED, че в администрацията имат списък на държави, на чиито делегации отказват срещи – просто са толкова изостанали в разбиранията си, че с тях няма поле за разговор.

Естония обаче ще даде урок по модерно управление не само в съдържателен план, а и като формат на работа. Прозрачността и публичната отчетност са в основата на подготовката на председателството й и с това страната отново показва, че е по-близо до групата на Скандинавските държави, отколкото на бившия Съветски блок. От 2000-та година насам всички заседания на естонския министерски съвет се провеждат без хартия. От повече от петнадесет години практически във всички населени райони на страната е прокарана безплатна wi-fi мрежа. Не е изненада, че в страната е създадена и институцията data омбудсман. Естонското председателство публикува в своя интернет-сайт разчет на бюджета по пера още в началото на подготовката преди години. Форматът на отворените данни също е стандарт в работата на естонската администрация. Не случайно Естония е сред водачите по отчетно и почтено управление в света, а Индексът за възприятие на корупцията на Transparency International я нарежда на челни позиции в Централна и Източна Европа с резултати над средните за ЕС. По време на председателството самоуправляващи се автобуси ще транспортират участниците от центъра на Талин до локацията на срещите като демонстрация как сферата на логистиката може изцяло да бъде революционизирана в следващите 10-15 години.

Могат ли обаче цифровото общество и грижата за природата и устойчивото развитие да бъдат съчетани? И в това отношение Естония е близо до северно-европейските примери. Естонското председателство изрично е включило във всички задания за поръчки за изработване на материали и визуални продукти изискването да бъдат в съзвучие с концепцията за Естония като интелигентна цифрова държава с красива природа и чиста околна среда. Устойчивото развитие на ЕС също е един от четирите водещи тематични приоритета на Естонското председателство, като следващите шест месеца ще покажат дали председателството ще успее да постигне съществен напредък в преговорите в тази сфера или фокусът ще бъде поставен върху текущо болезнени теми като сигурността в Европа, борбата с тероризма, разходите за отбрана, проблемите на миграцията.

ЕС стои пред прага на много трудни решения за своето бъдеще – раздялата с Обединеното кралство, осмисляне на бъдещата посока на интеграцията, а и на нейното финансиране, преценка мястото на ЕС в рамките на отбранителната политика на НАТО и други. Естонското председателство има важна задача да бъде пълноценен медиатор в тези процеси през следващите шест месеца и като една от по-малките страни-членки на ЕС Естония има потенциала и доверието на партньорите си да го постигне. Нещо повече, Естония иска да покаже, че решаването на много от проблемите пред ЕС днес преминава през драстичното повишаване на иновативността и конкурентоспособността на европейските икономики, а днес това изисква цифрови решения. Затова и Естонското председателство без скромност нарича себе си – Цифровото председателство на ЕС. А ако успее да постигне значим напредък в развитието на цифровия единен пазар на ЕС, това ще е от полза за всички европейски граждани.

*По-кратка версия на текста е публикувана в седмичното издание на „Капитал“, 30.06.2017