ГРЕКЗИТ ли – не, благодаря!

Грекзит започна да се използва често като понятие малко след 2010 г. И до днес то продължава да се споменава често в новините, в научни статии и в ежедневния европейски жаргон. Грекзит стана любима тема за евроскептиците. Това понятие придоби популярност и сред подкрепящите европейската идея, които видяха в необходимостта от предотвратяването на излизането на Гърция от еврозоната – символ за солидарността и единството в ЕС. През последните месеци от Гърция започнаха да пристигат предимно добри новини. Макар и все още да е рано да се правят финални заключения, днес поддръжниците на европейската идея и на оставането на Гърция в еврозоната по-смело могат да заявят: „Грекзит ли – не, благодаря!“. Повече информация за последните развития по справянето с кризисните ситуации в Гърция, вижте в следния анализ на доц. Калоян Симеонов.