Eвропейски избори 2019: процедурите са изяснени, да започне дебатът!

Една сянка придобива все по-ясни очертания в европейските институции през последните месеци – сянката на предстоящите избори за Европейски парламент 2019, до които остава по-малко от година. Но ако годината преди европейските избори традиционно се характеризира с изостряне на политическите противопоставяния, този път за повишаването на градуса на политическия дебат в европейските институции имаше още един фактор. За пръв път от години насам бяха направени няколко много съществени предложения за промени в процедурните правила, свързани с изборите за ЕП. Какви са те и какви ще бъдат ефектите – вижте повече в анализа на Линка Тонева.