За промяна на статуквото – но без засягане на френската скъпоценност ОСП

Заявеното от Е. Макрон в неговата програмна реч относно бъдещето на Европа от септември 2017 г. създаде впечатление, че Франция е готова да приложи съвършено нов подход спрямо ОСП, скъсвайки с традицията. То беше потвърдено през този месец от декларираната от френския президент готовност за промяна на статуквото в Европа. Категорично негативната реакция на Париж спрямо предложеното от ЕК съкращаване на финансирането по Общата селскостопанска политика в следващия бюджет, обаче илюстрира факта, че подкрепата за промяна на статуквото е ограничена от специфичните национални интереси на Франция. Прочете повече тук в анализа на доц. Мирела Велева.