Игрите с парите (в бюджета на ЕС за периода 2021-27)

Не, не е вярно, че каквото и да ви говорят, винаги става дума за пари. Точно обратното – дори когато ви говорят за пари, всъщност става дума за политика…Това е фундаментът в предложението на Европейската комисия за обща рамка, структура и приоритети на бюджета на Европейския съюз за следващия програмен период. Аргументацията на тази теза виж тук, в анализа на проф. Димитров