„Източното разширяване и европейската перспектива на Западните Балкани – не е ли време Копенхагенските критерии да бъдат осъвременени? “

Колко дълбоки са трансформациите  и дали всички са в положителна посока е въпрос, който все по-често си задаваме особено след голямото Източно разширяване на Европейския съюз. И още един не по-маловажен въпрос – как се отразяват резултатите от Източното разширяване върху евентуалното присъединяване на страните от Западните Балкани? Трябва ли да продължат да действат Копенхагенските критерии за членство в Европейския съюз или трябва да бъдат обновени поради редица неудачи на Източното разширяване? Ще може ли Европейският съюз да изработи „антитела“ в резултат на  Източното разширяване и как те биха реагирали на европейската перспектива на Западните Балкани? Прочете повече в анализа на проф. Ингрид Шикова.