И един нов фонд на хоризонта

На 6 декември 2017 г. Европейската комисия публикува пакет от законодателни инициативи и дискусионни документи за задълбочаването на Икономическия и паричен съюз на ЕС. Една от ключовите инициативи в този пакет е създаването на Европейски паричен фонд. Той би следвало да замени и да бъде изграден на мястото на настоящия Европейски механизъм за стабилизиране. Неговите функции в голяма степен би следвало да наподобяват функциите, които на глобално ниво изпълнява Международния валутен фонд. Както Европейската комисия посочва, решенията на ниво Европейски съюз не би следвало да копират международни модели, като в същото време трябва да водят до по-голяма автономност при предприемането на мерки за поддържането на финансова стабилност. Прочете повече в анализа на доц. дпн Калоян Симеонов.