Какви „горещи картофи“ наследихме от Естонското председателство?

Естония приключи ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз на 31 декември 2017 г. и предаде щафетата на България. Естония положи много усилия и работи по 377 законодателни инициативи и стратегии. Всяко председателство има амбиции да приключи възможно най-много досиета, но винаги остават и „горещи картофи“ – теми, по които не може да бъде постигнато съгласие и се прехвърлят на следващото председателство. Какви „горещи картофи“ наследихме от естонското председателство? В анализа на проф. Ингрид Шикова става дума за два от тях – може би „най-горещите“: Дъблинския регламент и директивата за командированите шофьори.