Как да оценяваме ротационното председателство?

Наближава краят на българското ротационно председателство на Съвета на Европейския съюз и идва време за равносметка. Както много пъти вече е подчертавано, официално всяко председателство е успешно. Но няма да бъде изненада, ако неофициалните оценки варират от „изключително успешно“ до „пълен провал“.

Възможността да се дават диаметрално противоположни оценки на ротационните председателства произтича, освен от тенденциозност на намеренията, и от недостатъчно систематизирани критерии, по които да бъдат оценявани. Именно поради това, този анализ си поставя за цел да разгледа съществуващите методи за оценка на председателствата и да се опита да изведе основни индикатори, чрез които да се извърши максимално обективно оценяване на българското ротационно председателство.

Повече можете да прочетете в анализа на проф. Ингрид Шикова