Как ще можем да „измерим“ успеха на българското председателство?

В началото на Българското председателство на Съвета на ЕС, което ще се проведе в периода 1 януари – 30 юни 2018 г., е добре да си отговорим на два взаимно свързани въпроса. Първият от тях е по какъв начин бихме могли да „измерим“ успеха или неуспеха на Председателството, когато наближи неговия край или след като то приключи и предадем щафетата на Австрия. Вторият е какво точно ще председателства България през първите шест месеца на 2018 г. или респективно, какво е и какво не е едно ротационно председателство на Съвета на ЕС. Отговорът на първия въпрос за това как бихме могли да преценим успеха на Българското председателство, се съдържа в настоящия  анализ на доц. дпн Калоян Симеонов.