Крайно време беше!

В края на март 2018 г. Европейската комисия отправи ново законодателно предложение, с чието приемане и въвеждане в сила ще се намалят таксите за презгранични плащания в евро и в страните извън еврозоната, в т.ч. и в България, където те сега са най-високи в целия ЕС. Повече по тази тема може да прочетете в следния анализ на доц. Калоян Симеонов.