Не ми казвай какви са приоритетите на Европейския съюз, а ми покажи каква е финансовата рамка

Известната мисъл на Джеймс Фрик „Не ми казвай какви са приоритетите ти. Кажи ми за какво си харчиш парите и аз ще ти кажа какви са“[1] приляга много точно към една от най-обсъжданите теми, свързана с бъдещето на европейската интеграция  – многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода след 2020 г.

През юни 2017г. Европейската комисия публикува документ за размисъл за бъдещето на финансите на Европейския съюз. Според документа за размисъл, следващата многогодишна финансова рамка ще трябва да “финансира повече с по-малко”. Това трябва да се случи  в момент, когато бюджетът на ЕС намалява заради излизането на Обединеното кралство от ЕС, а от друга страна  е подложен на все по-голям натиск да направи повече за насърчаване на заетостта и растежа, да подобри управлението на еврозоната, да укрепи сигурността и военното сътрудничество, да управлява миграционните потоци и да се справи с изменението на климата.

Повече можете да прочетете в анализа на проф. Ингрид Шикова

[1]“Don’t tell me where your priorities are. Show me where you spend your money and I’ll tell you what they are.”— James W. Frick