Нов министър, нов късмет

На 6 декември 2017 г. Европейската комисия публикува Съобщение до институциите на ЕС с предложение за създаването на поста европейски министър на икономиката и финансите. Това предложение е част от един по-обширен пакет от законодателни инициативи и дискусионни документи за задълбочаването на Икономическия и паричен съюз на ЕС. Идеята за създаването на този нов пост на европейско ниво е в известна степен противоречива, като тя има както своите безспорни преимущества, така и повдига редица допълнителни въпроси за координацията и функциите при осъществяването на европейските политики. Прочете повече в анализа на доц. дпн Калоян Симеонов.