Отворени, но не наивни

При наличието на засилен интерес на Китай да инвестира основно в европейска инфраструктура и във високотехнологични предприятия и при липсата на механизми за контрол на чуждестранните инвестиции и потенциалните рискове във всички държави членки, Европейският съюз предприе мерки за създаване на инструмент, който да подпомага оценката на риска за сигурността. Регламент 452/2019 за създаване на рамка за скрининг на преките чуждестранни инвестиции беше одобрен от Европейския парламент и от Съвета на 19 март 2019г. и публикуван в Официален вестник на Европейския съюз на 21 март 2019г. Прочете повече в коментара на проф. Ингрид Шикова тук.