От Западни към Европейски Балкани

В рамките на българското председателство на 16 и 17 май в София се проведе среща на върха в ЕС, в хода на която един от основните разисквани проблеми бе интеграцията на страните от Западните Балкани в ЕС. Оценките за резултата от срещата по тази деликатна тема варираха много, дори до противоположност – от „нищо конкретно“ до „много голям успех“. Защо и как е възможно и двете диаметрално алтернативни становища да са едновременно верни, можете да прочете в анализа на проф. Г. Димитров тук.

Леко съкратена версия на текста бе публикувана в сп. „Икономист“ в бр. 24/2018 (http://iconomist.bg/от-западни-към-европейски-балкани/).