Подводните камъни пред Европейския цифров единен пазар не се оказаха в България. Но ги има

Настоящата 2018-та година е последната пълна година от законодателния мандат на сегашния Европейски парламент и Европейската комисия. Затова очакванията за напредък и за приключване на много важни теми, свързани с цифровата икономика, са особено високи. Какво е постигнато до момента в рамките на Стратегията на ЕК за Цифров единен пазар и кои са оставащите предизвикателства. Вижте повече в анализа на Линка Тонева.