Полският случай – безпрецедентен отговор на традиционно поведение

През декември 2017г. ЕК стартира наказателна процедура спрямо Полша активирайки за пръв път чл. 7 от Лисабонския договор. Това е безпрецедентен отговор на едно традиционно поведение на Варшава. Поради привилегирования си политически статут, полската страна пренебрегва нормите на ЕС още по време на предприсъединителната си подготовка за членство, така че се присъединява недостатъчно подготвена към Съюза. Към настоящия момент, вероятността традицията – за решаване на съществени системни въпроси на ЕС с политически компромиси под натиска на обстоятелствата – да бъде възстановена изглежда по-голяма от тази тя да бъде преустановена. Това завръщане към статуквото, обаче представлява риск за самото съществуване на ЕС.  Прочете повече в анализа на доц. Мирела Велева.