ПО-ПОЛЕКА С РЕФОРМИТЕ, МОЛЯ!

Осем държави членки на ЕС публикуваха в началото на месец март 2018 г. декларация, с която се опитват да охладят в известна степен амбициите на някои други държави от Съюза и на институциите на ЕС. Тези амбиции са за ускорени и задълбочени реформи на Икономическия и паричен съюз. Всички държави, подписали декларацията, биха могли да бъдат причислени към групата на страните от Северна Европа, като шест от тях членуват в еврозоната, а две са извън нея, но техните икономики са силно интегрирани към единната валута.

Повече по тази тема може да прочетете в следния анализ на доц. Калоян Симеонов.