Сагата „Прозрачност на лобизма в ЕС“ четири Председателства по-късно: какво всъщност се случи?

Коя организация провежда най-много лобистки срещи с европейските институции? BusinessEurope, пан-европейската конфедерация на бизнеса, следвана от Google. Кой еврокомисар се среща най-често с представители на интереси? Комисарят на ЕС по бюджет Гюнтер Йотингер, следван от комисаря по въпросите на климата и енергетиката Мигел Канете. А коя е най-често обсъжданата тема по време на подобни срещи? Единният пазар на ЕС. Как знаем ли? Благодарение на съществуването на т.нар. Регистър за прозрачност на ЕС – база данни за организациите, които се опитват да влияят на законодателния процес и изпълнението на политиките от страна на институциите на ЕС. Регистърът, създаден за първи път през 2011 г. от Европейската комисия и Европейския парламент, дава представа за това какви интереси се преследват от заинтересовани участници в процеса на провеждане на европейските публични политики, от кого и с какъв бюджет. По този начин се предоставя възможност за публичен контрол – гражданите и други заинтересовани групи могат да проследяват дейностите на лобистите. А дори да създават на негова основа инструменти за анализ на тези дейности, като например IntegrityWatch.eu, гражданска онлайн платформа, която по лесен и интерактивен начин позволява да се намерят отговорите на въпроси като тези по-горе. А това е ключов аспект на демократичния процес в ЕС, затова не е без значение какво се случва в последните няколко години с Регистъра за прозрачност – тема, която все още интригува само тесен кръг заинтересована публика, макар да има далеч отиващи последици за това как всъщност се правят европейските политики, които касаят всички ни.
Всичко актуално относно бъдещето на Регистъра – в новия анализ на д-р Линка Тонева – тук.