„Сделка или не ?“

„Сделка или не ?“– в последно време този въпрос засенчи всички останали горещи теми в Европейския съюз. В същност, преговорите с Обединеното кралство стигнаха до такава точка, в която или трябва бързо да се направят компромиси и да се вземат решения, или да се обяви официално, че сделка няма да има и да се ускори необходимата подготовка, както от страна на напускащата държава, така и от страна на оставащите 27 държавите в ЕС. Прочете повече в анализа на проф. Ингрид Шикова.