Тропкаме ръченица под благосклонно външно наблюдение

От миналата сряда централните медии подхванаха традиционната двудневна веселба да отразяват не толкова съдържанието на поредния мониторингов доклад на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и проверка, колкото заинтересованите реакции на политиците. Анализ на проф. Георги Димитров.