Условието Косово под условие на „обективните обстоятелства“

Решаването на Косовския проблем е от съществено значение за напредъка на Сърбия към членство в ЕС. То съответства на условието за добросъседство, което е част от критерийте за членство. Изпълнението на това условие, обаче е затруднено от ограничения европейски консенсус относно решаването на Косовския въпрос. Разнопосочните национални интереси на страните членки са отразени в енигматичната формулировка за “обективните обстоятелства” от които зависи европейската перспектива на Косово. Според принципите на политиката на условност обаче, присъединяването на нови членки зависи от изпълнение на условия, а не от промени в обстоятелствата. Прочете повече в анализа на доц. Мирела Велева.