Успя ли Механизмът за сътрудничество и проверка да въздейства върху България и Румъния?

На 13 ноември тази година Европейската комисия ще оповести новите годишни доклади за напредъка на България и Румъния по Механизма за сътрудничество и проверка върху провежданите от двете страни политики за утвърждаване на върховенство на правото и преодоляване на систематичната корупция в двете общества. Обяснението на проф. Георги Димитрово защо е добре това да е последният доклад по този механизъм и той да бъде заменен от очаквания също през ноември Общоевропейски механизъм за защита на демокрацията, върховенството на правото и основните права можете да прочетете тук.