Шест нюанса Европа

Ако трябва да посочим една дума, която много често се повтаряше в Европейския съюз през 2017г., то тя е „бъдеще“.  Повече Европа или по-малко Европа, повече общи политики или връщане на правомощия на националните държави – това са основните въпроси, на които европейците се опитват да търсят отговори. Какви са нагласите на общественото мнение към бъдещето на Европейския съюз е въпрос, който получава обикновено традиционен отговор – на пръв поглед общественото мнение е разделено на „про-европейско“ и „анти-европейско“. Проучване на известния британски изследователски институт „Chatham House” показва много по-нюансирана картина. върху която си струва да се разсъждава.  Прочете повече в анализа на проф. Ингрид Шикова тук.