12 епизода безрезултатност!

На 13 ноември Европейската комисия направи публично достояние поредните доклади за напредъка на България и Румъния по Механизма за сътрудничество и проверка. Макар тазгодишните оценки за нашата страна да са преобладаващо насърчителни, а за Румъния – преобладаващо осъдителни, то по-важният въпрос е дали механизмът постига целите, които са му възложени в края на 2006г.

Отговорът на проф. Г. Димитров на този най-важен въпрос може да проследите в серията от коментари тук част 1, част 2 и част 3

Демо-версия на същия анализ е публикуван в “Капитал”