ВРЕМЕ ЗА РАЗМИСЪЛ И ВРЕМЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ

В тази сложна обстановка, когато Европа изживява тежки здравни, социални и икономически проблеми, логично е да си задаваме въпроса ще се промени ли нещо след кризата, предизвикана от Covid-19. Как ще изглежда животът ни? Ще се промени ли Европейският съюз? Ще се промени ли светът? Все пак какви ще бъдат следващите години? Вероятно не такива, каквито си ги представяхме в началото на 2020г. Как да ги преосмислим?

ВРЕМЕ ЗА РАЗМИСЪЛ И ВРЕМЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ