ПОСТ БРЕКЗИТ – ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО СЛЕД РАЗДЯЛАТА

Напускането на Европейския съюз на 31 януари 2020 г. не слага край на проблемите на Обединеното кралство и особено на разделенията в страната. Отново започват преговори,
които в никакъв случай няма да бъдат по-лесни от тези за излизането от Европейския съюз. Сключването на споразумение за уреждане на бъдещите взаимоотношения между
Обединеното кралство и Европейския съюз до края на 2020г, когато изтича договореният преходен период, изглежда на този етап като „мисия невъзможна“. Но по-важното в
случая е какви са основните опции за бъдещите отношения между Обединеното кралство и Европейския съюз? Повече прочетете в анализа на проф. Ингрид Шикова.

 

ПОСТ БРЕКЗИТ – ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО СЛЕД РАЗДЯЛАТА