Управление на диференцираната интеграция чрез подхода “SMART”

Диференцираната интеграция е  една от важните теми в дискусията за бъдещето на Европейския съюз. Основният въпрос, който си задаваме е дали  и как прилагането на диференцирана интеграция може да допринесе за напредък в сътрудничеството и осъществяването на политиките в различните сфери, предотвратявайки затрудненията и застоя в интеграционния процес или резултатът би бил фрагментиран Европейски съюз с непредвидимо развитие на взаимоотношенията между държавите членки.   В текста се предлага въз основа на теориите за управление чрез поставяне на цели, приспособяване на подхода SMART за „интелигентното“ прилагане на диференцираната интеграция, осигурявайки нейното положително въздействие върху интеграционния процес.

 

Управление на диференцираната интеграция чрез подхода “SMART”