Публикации

„Европа – зелена, дигитална, глабална“

На 1 юни 2021г. в Аулата на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ се проведе годишната студентска научна конференция на тема „Европа – зелена, дигитална, глобална“ на випуск „Леонардо да Винчи“, специалност Европеистика. [...]

„Стратегическа автономия – новият проект на Европейския съюз“

В  списание „Дипломация“ – брой 25/2021г. е публикувана статията на проф. Ингрид Шикова „Стратегическа автономия – новият проект на Европейския съюз“. Статията е посветена на концепцията за стратегическа икономическа автономия, която се превръща във все по-голяма необходимост за ЕС вследствие на поуките от кризата, причинена от Ковид-19. [...]

„Европейският съюз и новото нормално – от социална изолация към гражданска осъзнатост“

Публикуван е сборникът с доклади от петата съвместна докторантска конферения Катедра „Европеистика“ , Катедра „Политология“ и Катедра „Публична администрация“ на тема „Европейският съюз и новото нормално – от социална изолация към гражданска осъзнатост“. Тя се проведе на 21 ноември 2020 г. [...]

Статията “The political initiatives of the Rotating Presidency of the Council of the EU – from empirical facts to expert evaluation”

Статията “The political initiatives of the Rotating Presidency of the Council of the EU – from empirical facts to expert evaluation” –  автори Мирела Велева-Ефтимова и Калоян Харалампиев представя нов инструмент за експертна оценка на политическите инициативи на Ротационното председателство на Съвета на ЕС. По този начин създава възможност за остойностяване представянето на председателството като политически лидер - ключов механизъм за прилагане на  интеграционните политики на ЕС. [...]

„Следващите седем на Европейския съюз“

Публикуван е сборникът „Следващите седем на Европейския съюз“ с доклади от международната конференция на катедра „Европеистика“. Готови ли сме за следващите седем години на ЕС? Какви амбиции и какви реформи трябва да оформят бъдещето на Европейския съюз, как ще се отрази кризата върху еврозоната, по кой път ще тръгне икономиката на Европейския съюз ? [...]

Has the EU’s Eastern Enlargement Brought Europe Together?

Изследователският проект “Maximizing the integration capacity of the European Union: Lessons and prospects for enlargement and beyond” (MAXCAP) има за цел да оцени процеса на разширяване на ЕС на изток. Водещата идея на консорциума от девет престижни европейски университети и експертни организации е, че оценката на подхода на ЕС към интеграцията на страните от Източното разширяване ще помогне в разбирането на текущия процес на разширяване, включващ страни кандидатки и страни от Западните Балкани и Турция, които искат да се присъединят към ЕС. Тази широкообхватна оценка има за цел да създаде основа за предложения за политики за подобряване на интеграционния капацитет на ЕС вбъдеще.
Представяйки изследователски изводи, както и становища и дискусии от международния семинар в София, тази публикация е продължение на продуктивния диалог между академичните среди и институциите, който стои в основата на проекта MAXCAP. Насоките за бъдещи разширявания на ЕС трябва да бъдат чувствителни към различните траектории на обществата в Източна и Югоизточна Европа, които не са непременно само негативни, както показва дебатът в София. Това изисква иновативни изследователски инструменти, които могат да регистрират различията в отделните национални случаи, включително в обществените нагласи към интеграцията. Текстовете в този сборник са насочени основно към решаване на тази методологическа задача.