Публикации

„ЕС – в търсене на европейското бъдеще“

Темата на тазгодишната студентска научна конференция (2024) на катедра „Европеистика“  - СУ „Св. Климент Охридски“ е „ЕС - в търсене на европейското бъдеще“. [...]

„Обединена Европа – мисия възможна“

Темата на годишната студентска научна конференция -2023 на катедра „Европеистика“  - СУ „Св. Климент Охридски“ е „Обединена Европа – мисия възможна“. [...]

Сборник от конференция: “За хората и институциите – време за решения в ЕС“

Докторантската конференция “За хората и институциите – време за решения в ЕС“– се проведе на 13 май 2023 г. [...]

Девета международна научна конференция „Re-new EU – Recovery, Reopening and Revival”


На 13 и 14 октомври 2022 г. катедра Европеистика проведе своята Девета международна научна конференция, на тема „Re-new EU – Recovery, Reopening and Revival”. [...]

Докторантската конференция “Европейският съюз в „окото на бурята“

Докторантската конференция “Европейският съюз в „окото на бурята“– Обединена Европа или Европа на нациите“ се проведе на 29 октомври 2022г. [...]

Да преосмислим Европейския съюз

На 11-12 май 2017 г. в конферентна зала на Дома на Европа се проведе четвъртата международна конференция на тема “Да преосмислим Европейския съюз”. 

Основната цел на организираната конференция бе да засили дебата за бъдещето на Европа, преосмислянето на европейската интеграция, да бъдат обменени нови идеи и различни гледни точки.

Събитието ангажира вниманието на участниците и публиката с най-актуалните проблеми на европейската интеграция. Бяха обсъдени иновативни и устойчиви решения на стратегическите предизвикателства, пред които е изправен ЕС.

Конференцията бе предназначена за преподаватели от държавите членки на ЕС, държави, които са кандидатки или потенциални кандидатки за членство в ЕС и държави, които са част от Европейската политика за съседство. Конференцията бе отворена за анализатори на  различни теми и въпроси, свързани с ЕС.

Модератори в различните панели бяха проф. д-р Ингрид Шикова, д-р Линка Тонева-Методиева, проф. дсн Георги Димитров, д-р Борислав Мавров, доц. дпн Калоян Симеонов и доц. д-р Мирела Велева.

Организатори на събитието са Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Катедра „Европеистика“ и Жан Моне Център за високи постижения с подкрепата на Програма „Еразъм плюс“.