Публикации

„ЕС – в търсене на европейското бъдеще“

Темата на тазгодишната студентска научна конференция (2024) на катедра „Европеистика“  - СУ „Св. Климент Охридски“ е „ЕС - в търсене на европейското бъдеще“. [...]

„Обединена Европа – мисия възможна“

Темата на годишната студентска научна конференция -2023 на катедра „Европеистика“  - СУ „Св. Климент Охридски“ е „Обединена Европа – мисия възможна“. [...]

Сборник от конференция: “За хората и институциите – време за решения в ЕС“

Докторантската конференция “За хората и институциите – време за решения в ЕС“– се проведе на 13 май 2023 г. [...]

„Състоянието на Европейския съюз – необходимост от единство и солидарност“

Публикуван е сборникът „Състоянието на Европейския съюз – необходимост от единство и солидарност“ с доклади от десетата международна конференция на катедра „Европеистика“. [...]

Девета международна научна конференция „Re-new EU – Recovery, Reopening and Revival”


На 13 и 14 октомври 2022 г. катедра Европеистика проведе своята Девета международна научна конференция, на тема „Re-new EU – Recovery, Reopening and Revival”. [...]

Не убивайте желанието за европейска интеграция в Северна Македония!

Ако Европейският съюз иска наистина да бъде трансформираща сила, трябва да вземе решение за започване на преговори със Северна Македония. Това решение има важно значение не само за бъдещето на страната, но и за бъдещето на Европа. За да могат балканските страни да се радват на стабилност и развитие, за да продължат демократичните и икономическите реформи, вратата към Европейския съюз трябва да бъде отворена, а не открехната.  Кога ще влязат през отворената врата ще зависи от готовността на всяка страна за помирение, от извършването на необходимите реформи и от подготовката й да „понесе“  членството в Европейския съюз. Това означава поставянето на „строга, но справедлива“ условност, както и нагласата, че всички участници в този процес ще свършат своята работа.

В този нелек процес, действията на Европейския съюз трябва да се основават на три основни стълба: предсказуемост, доверие, спазване на обещанията. Тези три стъбла в момента са твърде крехки, за да поддържат цялостната конструкция на отношенията Европейски съюз – Северна Македония. Вероятно всички ще се съгласят, че страната направи важни и съществени крачки в правилната посока. Сега е време Европейският съюз да прояви смелост и мъдрост. Но в случая, когато казваме Европейския съюз, трябва да разбираме държавите членки. Европейската комисия е категорична в оценката си, но решението трябва да бъде взето от държавите членки. Част от тях имат  ясни и категорични позиции, че преговори със Северна Македония трябва да започнат, други, обаче, се крият зад дипломатически аргументи и отлагат вземането на това важно решение. Отлагането е пагубно!

Разочарованите проевропейци се превърщат в евроскептици.  Не убивайте желанието за европейска интеграция в Северна Македония! Историята ще ви съди!

 

Проф. Ингрид Шикова