Публикации

„Обединена Европа – мисия възможна“

Темата на годишната студентска научна конференция -2023 на катедра „Европеистика“  - СУ „Св. Климент Охридски“ е „Обединена Европа – мисия възможна“. [...]

Сборник от конференция: “За хората и институциите – време за решения в ЕС“

Докторантската конференция “За хората и институциите – време за решения в ЕС“– се проведе на 13 май 2023 г. [...]

Девета международна научна конференция „Re-new EU – Recovery, Reopening and Revival”


На 13 и 14 октомври 2022 г. катедра Европеистика проведе своята Девета международна научна конференция, на тема „Re-new EU – Recovery, Reopening and Revival”. [...]

Докторантската конференция “Европейският съюз в „окото на бурята“

Докторантската конференция “Европейският съюз в „окото на бурята“– Обединена Европа или Европа на нациите“ се проведе на 29 октомври 2022г. [...]

„Гласът на младите – енергия за Европа“

Сборникът от студентската конференция „Гласът на младите – енергия за Европа“, чиито домакини бяха студентите от випуск „Антоан дьо Сент Екзюпери“ можете да свалите тук. [...]

Осма международна научна конференция, на тема „ Към повече Европа – амбиции и реалности“.

На 14 и 15 октомври 2021 г. катедра Европеистика проведе своята Осма
международна научна конференция, на тема „ Към повече Европа – амбиции и
реалности“.
Участие в събитието взеха изтъкнати преподаватели от български университети,
както и лектори от Германия, Ирландия, Белгия, Румъния, Сърбия. Във фокуса на
дискусиите бяха теми като дебатът за бъдещето на ЕС през призмата на
икономическите, здравните, климатичните и миграционните предизвикателства;
трудностите пред политиката на разширяване и добросъседство, уроците от
Брекзит; важността от по-добро образование, оформяне на обща европейска
идентичност и осмисляне на ценностите на общоевропейското обединение.
Докладите са публикувани в сборник, с който можете да се запознаете тук:

„ Към повече Европа – амбиции и реалности“