Публикации

“Ротационното председателство на Съвета на ЕС – от Емпирични факти към Експертна оценка”

Неуспешно ротационно председателство на Съвета на Европейския съюз няма - тази широко разпространена сред академични и политически експерти по европейски въпроси шеговита максима съдържа потенциал да обезкуражи всеки опит за оценка на председателството. [...]

Сборник от конференция: „(Не)възможният Европейски съюз – време на решения за общото бъдеще“

Публикуван е сборникът от шестата докторантска конференция в областта на политически науки в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, проведена на 20-21 ноември 2021г. [...]

Осма международна научна конференция „ Към повече Европа – амбиции и реалности“

На 14 и 15 октомври 2021 г. катедра Европеистика проведе своята Осма международна научна конференция, на тема „ Към повече Европа – амбиции и реалности“. [...]

„Европа – зелена, дигитална, глабална“

На 1 юни 2021г. в Аулата на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ се проведе годишната студентска научна конференция на тема „Европа – зелена, дигитална, глобална“ на випуск „Леонардо да Винчи“, специалност Европеистика. [...]

„Стратегическа автономия – новият проект на Европейския съюз“

В  списание „Дипломация“ – брой 25/2021г. е публикувана статията на проф. Ингрид Шикова „Стратегическа автономия – новият проект на Европейския съюз“. Статията е посветена на концепцията за стратегическа икономическа автономия, която се превръща във все по-голяма необходимост за ЕС вследствие на поуките от кризата, причинена от Ковид-19. [...]

“Ротационното председателство на Съвета на ЕС – от Емпирични факти към Експертна оценка”

Неуспешно ротационно председателство на Съвета на Европейския съюз няма – тази широко разпространена сред академични и политически експерти по европейски
въпроси шеговита максима съдържа потенциал да обезкуражи всеки опит за оценка на председателството. Същевременно, именно тази бариера на политическата коректност подчертава важността на обективното оценяване. На въпроса защо всъщност е възможно всяко председателство да е „успешно“ може да се отговори еднозначно – поради липсата
на надеждна методология за оценка. Настоящата публикация представя опит за решаване на тази задача – да бъде дадена обективна оценка на едно ротационно председателство на Съвета на ЕС
– като сложен, многоизмерен и динамичен изследователски обект,
– при ограничена и често непоследователна академична традиция в тази посока,
– с всички присъщи логистични, бюрократични и етични проблеми, съпътстващи работата по един политически актуален обект на изследване.

Ротационното председателство на Съвета на ЕС – от Емпирични факти към Експертна оценка