Публикации

Пътят на България към Еврозоната

Пътят на България към еврозоната се оказа по-дълъг, отколкото бяха първоначалните очаквания. Вместо през 2009-2010 г. тя да приеме еврото, каквито надежди имаше преди присъединяването на страната към ЕС, изминаха над тринайсет години преди да станем членове на преддверието на еврозоната – ERM II (Валутнокурсовия механизъм II). [...]

“Ротационното председателство на Съвета на ЕС – от Емпирични факти към Експертна оценка”

Неуспешно ротационно председателство на Съвета на Европейския съюз няма - тази широко разпространена сред академични и политически експерти по европейски въпроси шеговита максима съдържа потенциал да обезкуражи всеки опит за оценка на председателството. [...]

Сборник от конференция: „(Не)възможният Европейски съюз – време на решения за общото бъдеще“

Публикуван е сборникът от шестата докторантска конференция в областта на политически науки в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, проведена на 20-21 ноември 2021г. [...]

Осма международна научна конференция „ Към повече Европа – амбиции и реалности“

На 14 и 15 октомври 2021 г. катедра Европеистика проведе своята Осма международна научна конференция, на тема „ Към повече Европа – амбиции и реалности“. [...]

„Европа – зелена, дигитална, глабална“

На 1 юни 2021г. в Аулата на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ се проведе годишната студентска научна конференция на тема „Европа – зелена, дигитална, глобална“ на випуск „Леонардо да Винчи“, специалност Европеистика. [...]

“Ротационното председателство на Съвета на ЕС – от Емпирични факти към Експертна оценка”

Неуспешно ротационно председателство на Съвета на Европейския съюз няма – тази широко разпространена сред академични и политически експерти по европейски
въпроси шеговита максима съдържа потенциал да обезкуражи всеки опит за оценка на председателството. Същевременно, именно тази бариера на политическата коректност подчертава важността на обективното оценяване. На въпроса защо всъщност е възможно всяко председателство да е „успешно“ може да се отговори еднозначно – поради липсата
на надеждна методология за оценка. Настоящата публикация представя опит за решаване на тази задача – да бъде дадена обективна оценка на едно ротационно председателство на Съвета на ЕС
– като сложен, многоизмерен и динамичен изследователски обект,
– при ограничена и често непоследователна академична традиция в тази посока,
– с всички присъщи логистични, бюрократични и етични проблеми, съпътстващи работата по един политически актуален обект на изследване.

Ротационното председателство на Съвета на ЕС – от Емпирични факти към Експертна оценка