Публикации

Пътят на България към Еврозоната

Пътят на България към еврозоната се оказа по-дълъг, отколкото бяха първоначалните очаквания. Вместо през 2009-2010 г. тя да приеме еврото, каквито надежди имаше преди присъединяването на страната към ЕС, изминаха над тринайсет години преди да станем членове на преддверието на еврозоната – ERM II (Валутнокурсовия механизъм II). [...]

“Ротационното председателство на Съвета на ЕС – от Емпирични факти към Експертна оценка”

Неуспешно ротационно председателство на Съвета на Европейския съюз няма - тази широко разпространена сред академични и политически експерти по европейски въпроси шеговита максима съдържа потенциал да обезкуражи всеки опит за оценка на председателството. [...]

Сборник от конференция: „(Не)възможният Европейски съюз – време на решения за общото бъдеще“

Публикуван е сборникът от шестата докторантска конференция в областта на политически науки в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, проведена на 20-21 ноември 2021г. [...]

Осма международна научна конференция „ Към повече Европа – амбиции и реалности“

На 14 и 15 октомври 2021 г. катедра Европеистика проведе своята Осма международна научна конференция, на тема „ Към повече Европа – амбиции и реалности“. [...]

„Европа – зелена, дигитална, глабална“

На 1 юни 2021г. в Аулата на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ се проведе годишната студентска научна конференция на тема „Европа – зелена, дигитална, глобална“ на випуск „Леонардо да Винчи“, специалност Европеистика. [...]

Пътят на България към Еврозоната

Пътят на България към еврозоната се оказа по-дълъг, отколкото бяха първоначалните очаквания. Вместо през 2009-2010 г. тя да приеме еврото, каквито надежди имаше преди присъединяването на страната към ЕС, изминаха над тринайсет години преди да станем членове на преддверието на еврозоната – ERM II (Валутнокурсовия механизъм II). През 2020 г. България стана част от този механизъм, погрешно наричан „чакалня за еврозоната“. Този механизъм е по-скоро „фитнес или тренировъчна зала“ преди приемане на еврото, където реформите и усилията за присъединяване към еврозоната следва да се увеличават. През същата 2020 г. България стана част и от банковия съюз на ЕС, като присъединяването към валутнокурсовия и банковия механизъм са двете най-важни стъпки в процеса на финансова и икономическа интеграция на страната след нейното
членство в ЕС. Присъединяването на България към еврозоната е свързано с много положителни и отрицателни аспекти, много предизвикателства и рискове. За приемането на еврото и ефектите от това са създадени много митове. Реалността, разбира се, е много по-различна. Настоящата книга се стреми да разгледа тези въпроси, както и пътя на България към еврозоната – от първите години на европейска интеграция до началото на участието на страната в ERM II и банковия съюз на ЕС.

Пътят на България към еврозоната