Публикации

„ЕС – в търсене на европейското бъдеще“

Темата на тазгодишната студентска научна конференция (2024) на катедра „Европеистика“  - СУ „Св. Климент Охридски“ е „ЕС - в търсене на европейското бъдеще“. [...]

„Обединена Европа – мисия възможна“

Темата на годишната студентска научна конференция -2023 на катедра „Европеистика“  - СУ „Св. Климент Охридски“ е „Обединена Европа – мисия възможна“. [...]

Сборник от конференция: “За хората и институциите – време за решения в ЕС“

Докторантската конференция “За хората и институциите – време за решения в ЕС“– се проведе на 13 май 2023 г. [...]

Девета международна научна конференция „Re-new EU – Recovery, Reopening and Revival”


На 13 и 14 октомври 2022 г. катедра Европеистика проведе своята Девета международна научна конференция, на тема „Re-new EU – Recovery, Reopening and Revival”. [...]

Докторантската конференция “Европейският съюз в „окото на бурята“

Докторантската конференция “Европейският съюз в „окото на бурята“– Обединена Европа или Европа на нациите“ се проведе на 29 октомври 2022г. [...]

Пътят на България към Еврозоната

Пътят на България към еврозоната се оказа по-дълъг, отколкото бяха първоначалните очаквания. Вместо през 2009-2010 г. тя да приеме еврото, каквито надежди имаше преди присъединяването на страната към ЕС, изминаха над тринайсет години преди да станем членове на преддверието на еврозоната – ERM II (Валутнокурсовия механизъм II). През 2020 г. България стана част от този механизъм, погрешно наричан „чакалня за еврозоната“. Този механизъм е по-скоро „фитнес или тренировъчна зала“ преди приемане на еврото, където реформите и усилията за присъединяване към еврозоната следва да се увеличават. През същата 2020 г. България стана част и от банковия съюз на ЕС, като присъединяването към валутнокурсовия и банковия механизъм са двете най-важни стъпки в процеса на финансова и икономическа интеграция на страната след нейното
членство в ЕС. Присъединяването на България към еврозоната е свързано с много положителни и отрицателни аспекти, много предизвикателства и рискове. За приемането на еврото и ефектите от това са създадени много митове. Реалността, разбира се, е много по-различна. Настоящата книга се стреми да разгледа тези въпроси, както и пътя на България към еврозоната – от първите години на европейска интеграция до началото на участието на страната в ERM II и банковия съюз на ЕС.

Пътят на България към еврозоната