Публикации

„Обединена Европа – мисия възможна“

Темата на годишната студентска научна конференция -2023 на катедра „Европеистика“  - СУ „Св. Климент Охридски“ е „Обединена Европа – мисия възможна“. [...]

Сборник от конференция: “За хората и институциите – време за решения в ЕС“

Докторантската конференция “За хората и институциите – време за решения в ЕС“– се проведе на 13 май 2023 г. [...]

Девета международна научна конференция „Re-new EU – Recovery, Reopening and Revival”


На 13 и 14 октомври 2022 г. катедра Европеистика проведе своята Девета международна научна конференция, на тема „Re-new EU – Recovery, Reopening and Revival”. [...]

Докторантската конференция “Европейският съюз в „окото на бурята“

Докторантската конференция “Европейският съюз в „окото на бурята“– Обединена Европа или Европа на нациите“ се проведе на 29 октомври 2022г. [...]

„Гласът на младите – енергия за Европа“

Сборникът от студентската конференция „Гласът на младите – енергия за Европа“, чиито домакини бяха студентите от випуск „Антоан дьо Сент Екзюпери“ можете да свалите тук. [...]

Докторантската конференция “Европейският съюз в „окото на бурята“

Докторантската конференция “Европейският съюз в „окото на бурята“–
Обединена Европа или Европа на нациите“ се проведе на 29 октомври 2022г.

За трета поредна година конференцията е организирана съвместно от
трите катедри, чиито докторанти се обучават в това направление –
катедрите „Европеистика“, „Политология“ и „Публична администрация“
към Философския факултет. Темата на конференцията предизвика оживени
дискусии относно множеството кризи пред общоевропейското обединение,
които застрашават пряко целостта му.
Публикуван е сборникът от седмата докторантска конференция в областта
на политически науки в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Можете да го свалите тук.

“Европейският съюз в „окото на бурята“