Публикации

„Обединена Европа – мисия възможна“

Темата на годишната студентска научна конференция -2023 на катедра „Европеистика“  - СУ „Св. Климент Охридски“ е „Обединена Европа – мисия възможна“. [...]

Сборник от конференция: “За хората и институциите – време за решения в ЕС“

Докторантската конференция “За хората и институциите – време за решения в ЕС“– се проведе на 13 май 2023 г. [...]

Девета международна научна конференция „Re-new EU – Recovery, Reopening and Revival”


На 13 и 14 октомври 2022 г. катедра Европеистика проведе своята Девета международна научна конференция, на тема „Re-new EU – Recovery, Reopening and Revival”. [...]

Докторантската конференция “Европейският съюз в „окото на бурята“

Докторантската конференция “Европейският съюз в „окото на бурята“– Обединена Европа или Европа на нациите“ се проведе на 29 октомври 2022г. [...]

„Гласът на младите – енергия за Европа“

Сборникът от студентската конференция „Гласът на младите – енергия за Европа“, чиито домакини бяха студентите от випуск „Антоан дьо Сент Екзюпери“ можете да свалите тук. [...]

Сборник от конференция: “За хората и институциите – време за решения в ЕС“

Докторантската конференция “За хората и институциите – време за решения в ЕС“– се проведе на 13 май 2023 г.

За четвърта поредна година конференцията е организирана съвместно от
трите катедри, чиито докторанти се обучават в това направление –
„Европеистика“, „Политология“ и „Публична администрация“
към Философския факултет. Темата на конференцията предизвика градивна
дискусия относно поредицата от предизвикателства пред общоевропейското обединение, които застрашават пряко сигурността и просперитета му.

Публикуван е сборникът от осмата докторантска конференция в областта
на политически науки в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Можете да го свалите тук.

„За хората и институциите – време за решения в ЕС“