Публикации

„ЕС – в търсене на европейското бъдеще“

Темата на тазгодишната студентска научна конференция (2024) на катедра „Европеистика“  - СУ „Св. Климент Охридски“ е „ЕС - в търсене на европейското бъдеще“. [...]

„Обединена Европа – мисия възможна“

Темата на годишната студентска научна конференция -2023 на катедра „Европеистика“  - СУ „Св. Климент Охридски“ е „Обединена Европа – мисия възможна“. [...]

Сборник от конференция: “За хората и институциите – време за решения в ЕС“

Докторантската конференция “За хората и институциите – време за решения в ЕС“– се проведе на 13 май 2023 г. [...]

„Състоянието на Европейския съюз – необходимост от единство и солидарност“

Публикуван е сборникът „Състоянието на Европейския съюз – необходимост от единство и солидарност“ с доклади от десетата международна конференция на катедра „Европеистика“. [...]

Девета международна научна конференция „Re-new EU – Recovery, Reopening and Revival”


На 13 и 14 октомври 2022 г. катедра Европеистика проведе своята Девета международна научна конференция, на тема „Re-new EU – Recovery, Reopening and Revival”. [...]

„Състоянието на Европейския съюз – необходимост от единство и солидарност“

Публикуван е сборникът „Състоянието на Европейския съюз – необходимост от единство и солидарност“ с доклади от десетата международна конференция на катедра „Европеистика“.

На 01- 02.06.2023г. в София се проведе Десетата международна научна конференция на катедра „Европеистика“ при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на тема „Състоянието на Европейския съюз – необходимост от единство и солидарност“. Конференцията се осъществи с подкрепата на Фондация „Ханс Зайдел“ и на Центъра за европейски изследвания „Вилфред Мартенс“- Брюксел.

Сред участниците в конференцията бяха учени от Франция, Гърция, Бразилия, Полша, Китай, Румъния, Великобритания, Литва, Хърватия, Албания, Северна Македония, Сърбия, както и преподаватели от редица български университети. Изследователи и експерти в различни области, споделиха своите знания, изследвания и опит по отношение на важни европейски въпроси. В организацията на конференцията се включиха студенти – доброволци и членове на Клуб „Европеистика“.

Конференцията обхвана разнообразни теми: “Цифровото разделение в ЕС”, “Енергийният пазар на ЕС”, “Новите развития в политиката на ЕС за защита на потребителите във финансовата сфера”, “Дебатът за бъдещето на ЕС в светлината на икономическата и енергийна криза”, “Външните отношения на ЕС”, “Войната в Украйна като ‘възможност’ за Европейския съюз”, “Принципът на солидарност в ЕС”, “Съществува ли взаимно доверие в ЕС” и “Европеизирането на Европейския парламент”.Тези теми бяха разгледани от различни перспективи, а дискусиите и обменът на идеи сред участниците спомогнаха за по-доброто разбиране на предизвикателствата и възможностите, пред които е изправен Европейският съюз.

Десетата конференция на катедра “Европеистика” беше важно събитие, което допринесе за разширяването на знанията и разбирането за европейската интеграция и предизвикателствата, пред които сме изправени.

Докладите са публикувани в сборник, който може да достъпите от тук:

Състоянието на Европейския съюз – необходимост от единство и солидарност