Българската пътека към еврото и банковия съюз на ЕС

За първи път в процеса на европейската си интеграция България проправя пътека, по която след нея ще вървят и други страни от Централна и Източна Европа. От държавите членки на ЕС извън еврозоната тя първа подаде молба за присъединяване към банковия съюз посредством механизма за тясно сътрудничество с ЕЦБ, което бе поставено като условие за нейното едновременно присъединяване и към ERM II. Настоящият анализ представя пътната карта на България към членство в ERM II и банковия съюз, както и какви са предимствата и недостатъците от по-ранното участие в банковия съюз, т.е. преди приемането на еврото.