Българската демокрация в условия на членство в ЕС

Общата картина на българската демокрация през последните десетилетия е, като цяло, ясна: – упадък на програмно-идеологическите партии, възход на популистките формации, електорално „номадство”, широкомащабно купуване на гласове, клиентелизация на политическите елити, политически патронаж над корупцията. Към тези тенденции задължително трябва да добавим широкомащабната корупция в съдебната система и драстичното влошаване на свободата на словото. Системната връзка между тези характеристики очертават цялостна кризисна ситуация, която спъва провеждането на европейски публични политики у нас и прави демокрацията у нас безпомощна, по класификацията на Т. Кародърс.

Повече можете да прочетете в анализа на проф. Георги Димитров