Възможна ли е хармония, когато става дума за пари?

Битката за следващия седемгодишен бюджет на Европейския съюз започна. Въпреки, че официалното предложение на Европейската комисия за многогодишната финансова рамка 2021-2027г. ще бъде представено на 2 май т.г., лидерите на държавите-членки, Европейският парламент, Комитетът на регионите вече излизат със свои становища по предварителните предложения на Европейската комисия, изложени в документа от 14 февруари 2018г. „Нова, модерна многогодишна финансова рамка за Европейския съюз, който осъществява ефективно приоритетите си след 2020г.“ На този етап разговорите между лидерите все още са твърде общи, но остава впечатлението, че все по-често се повтаря мантрата –  „да направим повече с по-малко“ (doing more with less). Трябва ли да бъде жертвана Европа на солидарността в името на Европа на отбраната и сигурността – това е въпросът, който все по-често ще излиза на дневен ред. Прочете повече в анализа на проф. Ингрид Шикова.