Публикации

„ЕС – в търсене на европейското бъдеще“

Темата на тазгодишната студентска научна конференция (2024) на катедра „Европеистика“  - СУ „Св. Климент Охридски“ е „ЕС - в търсене на европейското бъдеще“. [...]

„Обединена Европа – мисия възможна“

Темата на годишната студентска научна конференция -2023 на катедра „Европеистика“  - СУ „Св. Климент Охридски“ е „Обединена Европа – мисия възможна“. [...]

Сборник от конференция: “За хората и институциите – време за решения в ЕС“

Докторантската конференция “За хората и институциите – време за решения в ЕС“– се проведе на 13 май 2023 г. [...]

„Състоянието на Европейския съюз – необходимост от единство и солидарност“

Публикуван е сборникът „Състоянието на Европейския съюз – необходимост от единство и солидарност“ с доклади от десетата международна конференция на катедра „Европеистика“. [...]

Девета международна научна конференция „Re-new EU – Recovery, Reopening and Revival”


На 13 и 14 октомври 2022 г. катедра Европеистика проведе своята Девета международна научна конференция, на тема „Re-new EU – Recovery, Reopening and Revival”. [...]

Екип

Проф. д-р Ингрид Шикова

Проф. д-р Ингрид Шикова е ръководител на проекта „Жан Моне“ Център за високи постижения. Тя е един от основателите на специалност „Европеистика“ в СУ, ръководител на катедрата (2007-2011) и кръстник на випуските. Експерт в областта на политиките на ЕС. Цялата си професионална кариера проф. д-р Шикова посвещава на европейската интеграция. Специализирала е в Колежа на Европа в Брюж, Белгия, Университета в Лимерик, Ирландия, Холандския икономически институт в Ротердам, Кралския институт за международни отношения в Лондон и др. Била е директор на Центъра за европейски изследвания и на Информационния център на Европейския съюз, както и съветник в Представителството на Европейската комисия. Член е на Екип Европа. Носител на Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента.

 

Проф. дсн Георги Димитров

Проф. дсн Георги Димитров е един от основателите на катедра „Европеистика“ в СУ, на катедра Социология в ЮЗУ, съосновател и председател на Асоциация за социални изследвания и приложни изследователски практики (1994-2000). Социолог, доктор на науките. Ръководител е на магистърската програма „Европеистика и социални науки“ към катедра „Европеистика“. Двукратен Фулбрайтов стипендиант – в Чикагския университет и в университета Джордж Уошингтън, Вашинггон. Специализирал е историческа социология, европейски изследвания и управление на висшето образование в Германия, Холандия, Ирландия и Белгия. Участвал е в над 30 изследователски проекта, в повечето от които като ръководител. Бил е член на редколегията на международното списание Journal of Social Science Education (2006-2014). Автор на десетки книги, монографии и статии в научни списания в България и в чужбина, сред които „Европейски цивилизационен процес“, „Политики за наука в Софийски университет“, „Механизмът за сътрудничество и проверка – споделена политическа безотговорност“. Носител на националната награда „Питагор“ за социални и хуманитарни науки през 2014 г.

 

 

Доц. д-р Калоян Симеонов

Доц. д-р Калоян Симеонов е ръководител на катедра „Европеистика“, избран през 2015 г. Експерт, магистър по европейски изследвания от Колежа на Европа, Натолин (Полша) и магистър по международни икономически отношения от УНСС-София. Преподавател по „Социално-икономическо развитие на България след 1990 г.“, „Социално-икономическо развитие на държавите-членки след Римския договор“, „Икономически и паричен съюз“, „Участие на България в процеса на вземане на решения в ЕС“ и други. Работил е в Министерство на финансите, администрацията на Министерски съвет и Комисията за финансов надзор в звената по европейски въпроси. Бил е преподавал и лектор в УНСС, НБУ, Центъра за европейски програми към Американския университет, Европейския институт по публична администрация, Института по публична администрация – София, Дипломатическия институт към Министерство на външните работи. Автор е на над 70 публикации в български и международни издания, включително като съавтор на учебник по „Европейска интеграция“ и като автор на няколко монографии с европейска тематика. Член е на Екип Европа. Участвал е в проекти и мисии в Косово, северен Кипър, Босна и Херцеговина, Македония, Черна гора, Украйна, Турция, Азербайджан и други.

 

Д-р Линка Тонева-Методиева

Д-р Линка Тонева-Методиева е доктор по политология от Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Завършила е специалност Европеистика и Политология в СУ и магистратура по европейска политика в Университета в Лунд, Швеция. Изследователските й интереси са в областта на политиките за прозрачност и публичен достъп, представителството на интереси и публичното партньорство при формиране и осъществяване на политиките на Европейския съюз. Участва в научно-изследователски проекти в сферите публично партньорство и институционална ефективност, добро управление, политики за борба с корупцията и организираната престъпност. Има над 10-годишен опит в работа за организации на гражданския сектор в България.

 

Доц. д-р Мирела Велева-Ефтимова

Доц. д-р Мирела Велева-Ефтимова е историк, доцент по история на европейската интеграция. В бакалавърската програма на катедра “Европеистика” е титуляр на курсовете „История на Европа – XXв.“ и „История и теории на европейската интеграция“. Била е Жан Моне лектор по История на Източното разширяване на ЕС в периода 2012-1015. Автора е на монографиите – „История на европейската интеграция“, „История на европейската идея, История на Европа XXв.“ Специализирала е в Maastricht University (Холандия) и European University Institute (Италия). Настоящите й изследователски интереси са в областта на Източното разширяване на ЕС и по-специално политиката на Съюза спрямо посткомунистическите държави.

 

Д-р Борислав Мавров

Д-р Борислав Мавров е програмен директор на „Европейски институт“. Той защитава докторат по история в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, като специалността му е в областта на модерната и съвременна история. През 2004 г. Борислав Мавров специализира в Националния университет на Ирландия (Голуей), а през периода 2005-2007 г. участва в международната изследователска програма на Европейската комисия „КЛИОРЕС”. Преди да започне работа в Европейския институт д-р Мавров е бил сътрудник в Европейския парламент. От 2008 г. той е и ръководител на Информационния център “Европа Директно” –  София. Д-р Борислав Мавров е също така и хоноруван преподавател във Философски факултет, катедра “Публична администрация”, Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Автор е на научни публикации и публикации в периодичния печат.

Консултативен съвет

Проф. дфн Анастас Герджиков, Ректор на Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Г-н Огнян Златев, Ръководител на Представителството на ЕК в България

Г-жа Таня Михайлова, Директор на Дипломатически институт при МВнР

Г-н Владимир Кисьов, председател на УС на Фондация “Европейски институт”

Доц. д-р Антоанета Димитров, Leiden University

Нашите доброволци

Изследователската работа по архива се подпомага от ентусиазирани и отлично подготвени екипи от доброволци-студенти към катедра “Европеистика”:

Екип “Васил Левски”, учебна година 2018/2019: Ива Йоцова, Аглая Ленкова, Виктория Иванова, Сандрина Георгиева, Димана Петкова, Десислава Динкова и Валентина Стоева (от ляво на дясно на снимката долу)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екип “Шекспир”, учебна година 2017/2018: Вяра Искрова, Маркрит Чилингирян, Николай Димитров, Веселина Веселинова, Росица Лилова, Стефани Николова, Полина Иванова, Симона Костова, Свилен Тодоров (на снимката долу)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екип “Жак Делор”, учебна година 2016/2017: Васил Николов, Димитър Атанасов, Димитър Мичев, Лора Йорданова, Мария Йорданова, Мила Венова, Ралена Герасимова, Садък Садък, Филип Паунов (на снимката долу)