Публикации

„Европа – зелена, дигитална, глабална“

На 1 юни 2021г. в Аулата на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ се проведе годишната студентска научна конференция на тема „Европа – зелена, дигитална, глобална“ на випуск „Леонардо да Винчи“, специалност Европеистика. [...]

„Стратегическа автономия – новият проект на Европейския съюз“

В  списание „Дипломация“ – брой 25/2021г. е публикувана статията на проф. Ингрид Шикова „Стратегическа автономия – новият проект на Европейския съюз“. Статията е посветена на концепцията за стратегическа икономическа автономия, която се превръща във все по-голяма необходимост за ЕС вследствие на поуките от кризата, причинена от Ковид-19. [...]

„Европейският съюз и новото нормално – от социална изолация към гражданска осъзнатост“

Публикуван е сборникът с доклади от петата съвместна докторантска конферения Катедра „Европеистика“ , Катедра „Политология“ и Катедра „Публична администрация“ на тема „Европейският съюз и новото нормално – от социална изолация към гражданска осъзнатост“. Тя се проведе на 21 ноември 2020 г. [...]

Статията “The political initiatives of the Rotating Presidency of the Council of the EU – from empirical facts to expert evaluation”

Статията “The political initiatives of the Rotating Presidency of the Council of the EU – from empirical facts to expert evaluation” –  автори Мирела Велева-Ефтимова и Калоян Харалампиев представя нов инструмент за експертна оценка на политическите инициативи на Ротационното председателство на Съвета на ЕС. По този начин създава възможност за остойностяване представянето на председателството като политически лидер - ключов механизъм за прилагане на  интеграционните политики на ЕС. [...]

„Следващите седем на Европейския съюз“

Публикуван е сборникът „Следващите седем на Европейския съюз“ с доклади от международната конференция на катедра „Европеистика“. Готови ли сме за следващите седем години на ЕС? Какви амбиции и какви реформи трябва да оформят бъдещето на Европейския съюз, как ще се отрази кризата върху еврозоната, по кой път ще тръгне икономиката на Европейския съюз ? [...]

Екип

Проф. д-р Ингрид Шикова

Проф. д-р Ингрид Шикова е ръководител на проекта „Жан Моне“ Център за високи постижения. Тя е един от основателите на специалност „Европеистика“ в СУ, ръководител на катедрата (2007-2011) и кръстник на випуските. Експерт в областта на политиките на ЕС. Цялата си професионална кариера проф. д-р Шикова посвещава на европейската интеграция. Специализирала е в Колежа на Европа в Брюж, Белгия, Университета в Лимерик, Ирландия, Холандския икономически институт в Ротердам, Кралския институт за международни отношения в Лондон и др. Била е директор на Центъра за европейски изследвания и на Информационния център на Европейския съюз, както и съветник в Представителството на Европейската комисия. Член е на Екип Европа. Носител на Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента.

 

Проф. дсн Георги Димитров

Проф. дсн Георги Димитров е един от основателите на катедра „Европеистика“ в СУ, на катедра Социология в ЮЗУ, съосновател и председател на Асоциация за социални изследвания и приложни изследователски практики (1994-2000). Социолог, доктор на науките. Ръководител е на магистърската програма „Европеистика и социални науки“ към катедра „Европеистика“. Двукратен Фулбрайтов стипендиант – в Чикагския университет и в университета Джордж Уошингтън, Вашинггон. Специализирал е историческа социология, европейски изследвания и управление на висшето образование в Германия, Холандия, Ирландия и Белгия. Участвал е в над 30 изследователски проекта, в повечето от които като ръководител. Бил е член на редколегията на международното списание Journal of Social Science Education (2006-2014). Автор на десетки книги, монографии и статии в научни списания в България и в чужбина, сред които „Европейски цивилизационен процес“, „Политики за наука в Софийски университет“, „Механизмът за сътрудничество и проверка – споделена политическа безотговорност“. Носител на националната награда „Питагор“ за социални и хуманитарни науки през 2014 г.

 

 

Доц. д-р Калоян Симеонов

Доц. д-р Калоян Симеонов е ръководител на катедра „Европеистика“, избран през 2015 г. Експерт, магистър по европейски изследвания от Колежа на Европа, Натолин (Полша) и магистър по международни икономически отношения от УНСС-София. Преподавател по „Социално-икономическо развитие на България след 1990 г.“, „Социално-икономическо развитие на държавите-членки след Римския договор“, „Икономически и паричен съюз“, „Участие на България в процеса на вземане на решения в ЕС“ и други. Работил е в Министерство на финансите, администрацията на Министерски съвет и Комисията за финансов надзор в звената по европейски въпроси. Бил е преподавал и лектор в УНСС, НБУ, Центъра за европейски програми към Американския университет, Европейския институт по публична администрация, Института по публична администрация – София, Дипломатическия институт към Министерство на външните работи. Автор е на над 70 публикации в български и международни издания, включително като съавтор на учебник по „Европейска интеграция“ и като автор на няколко монографии с европейска тематика. Член е на Екип Европа. Участвал е в проекти и мисии в Косово, северен Кипър, Босна и Херцеговина, Македония, Черна гора, Украйна, Турция, Азербайджан и други.

 

Д-р Линка Тонева-Методиева

Д-р Линка Тонева-Методиева е доктор по политология от Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Завършила е специалност Европеистика и Политология в СУ и магистратура по европейска политика в Университета в Лунд, Швеция. Изследователските й интереси са в областта на политиките за прозрачност и публичен достъп, представителството на интереси и публичното партньорство при формиране и осъществяване на политиките на Европейския съюз. Участва в научно-изследователски проекти в сферите публично партньорство и институционална ефективност, добро управление, политики за борба с корупцията и организираната престъпност. Има над 10-годишен опит в работа за организации на гражданския сектор в България.

 

Доц. д-р Мирела Велева-Ефтимова

Доц. д-р Мирела Велева-Ефтимова е историк, доцент по история на европейската интеграция. В бакалавърската програма на катедра “Европеистика” е титуляр на курсовете „История на Европа – XXв.“ и „История и теории на европейската интеграция“. Била е Жан Моне лектор по История на Източното разширяване на ЕС в периода 2012-1015. Автора е на монографиите – „История на европейската интеграция“, „История на европейската идея, История на Европа XXв.“ Специализирала е в Maastricht University (Холандия) и European University Institute (Италия). Настоящите й изследователски интереси са в областта на Източното разширяване на ЕС и по-специално политиката на Съюза спрямо посткомунистическите държави.

 

Д-р Борислав Мавров

Д-р Борислав Мавров е програмен директор на „Европейски институт“. Той защитава докторат по история в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, като специалността му е в областта на модерната и съвременна история. През 2004 г. Борислав Мавров специализира в Националния университет на Ирландия (Голуей), а през периода 2005-2007 г. участва в международната изследователска програма на Европейската комисия „КЛИОРЕС”. Преди да започне работа в Европейския институт д-р Мавров е бил сътрудник в Европейския парламент. От 2008 г. той е и ръководител на Информационния център “Европа Директно” –  София. Д-р Борислав Мавров е също така и хоноруван преподавател във Философски факултет, катедра “Публична администрация”, Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Автор е на научни публикации и публикации в периодичния печат.

Консултативен съвет

Проф. дфн Анастас Герджиков, Ректор на Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Г-н Огнян Златев, Ръководител на Представителството на ЕК в България

Г-жа Таня Михайлова, Директор на Дипломатически институт при МВнР

Г-н Владимир Кисьов, председател на УС на Фондация “Европейски институт”

Доц. д-р Антоанета Димитров, Leiden University

Нашите доброволци

Изследователската работа по архива се подпомага от ентусиазирани и отлично подготвени екипи от доброволци-студенти към катедра “Европеистика”:

Екип “Васил Левски”, учебна година 2018/2019: Ива Йоцова, Аглая Ленкова, Виктория Иванова, Сандрина Георгиева, Димана Петкова, Десислава Динкова и Валентина Стоева (от ляво на дясно на снимката долу)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екип “Шекспир”, учебна година 2017/2018: Вяра Искрова, Маркрит Чилингирян, Николай Димитров, Веселина Веселинова, Росица Лилова, Стефани Николова, Полина Иванова, Симона Костова, Свилен Тодоров (на снимката долу)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екип “Жак Делор”, учебна година 2016/2017: Васил Николов, Димитър Атанасов, Димитър Мичев, Лора Йорданова, Мария Йорданова, Мила Венова, Ралена Герасимова, Садък Садък, Филип Паунов (на снимката долу)