Публикации

„Обединена Европа – мисия възможна“

Темата на годишната студентска научна конференция -2023 на катедра „Европеистика“  - СУ „Св. Климент Охридски“ е „Обединена Европа – мисия възможна“. [...]

Сборник от конференция: “За хората и институциите – време за решения в ЕС“

Докторантската конференция “За хората и институциите – време за решения в ЕС“– се проведе на 13 май 2023 г. [...]

Девета международна научна конференция „Re-new EU – Recovery, Reopening and Revival”


На 13 и 14 октомври 2022 г. катедра Европеистика проведе своята Девета международна научна конференция, на тема „Re-new EU – Recovery, Reopening and Revival”. [...]

Докторантската конференция “Европейският съюз в „окото на бурята“

Докторантската конференция “Европейският съюз в „окото на бурята“– Обединена Европа или Европа на нациите“ се проведе на 29 октомври 2022г. [...]

„Гласът на младите – енергия за Европа“

Сборникът от студентската конференция „Гласът на младите – енергия за Европа“, чиито домакини бяха студентите от випуск „Антоан дьо Сент Екзюпери“ можете да свалите тук. [...]

Девета международна научна конференция „Re-new EU – Recovery, Reopening and Revival”

На 13 и 14 октомври 2022 г. катедра Европеистика проведе своята Девета
международна научна конференция, на тема „Re-new EU – Recovery, Reopening and Revival”.

Участие в събитието взеха изтъкнати преподаватели от български университети,
както и лектори от Италия, Полша, Румъния, Албания, Косово, Турция и Индия. Във фокуса на
дискусиите бяха актуални теми за бъдещето на ЕС, преодоляването на настоящите кризи и предизвикателства, преотварянето на границите в края на пандемията, съживяването на идеи за обединението на Европа и тяхната промяна в новата реалност.

Конференцията бе организирана отново с подкрепата на Фондация „Ханс Зайдел“, като за втора поред година тя се организира и със съдействието на Wilfried Martens Centre for European Studies.

Докладите са публикувани в сборник, с който можете да се запознаете тук:

European Studies Ninth International Conference